Szkolenie dla kandydatów do PZŁ 28.08.2021

Szkolenie dla kandydatów do PZŁ 28.08.2021

Zarząd Okręgowy PZŁ w Kaliszu informuję, że szkolenie dla kandydatów do PZŁ rozpoczyna się w dniu 28.08.2021r. (sobota) o godzinie 09:00 w Nadleśnictwie Antonin.

Chęć udziału należy zgłosić do biura ZO PZŁ w Kaliszu, konieczne jest podanie adresu e-mail, ponieważ część zajęć będzie odbywać się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy „Zoom”

Koszt szkolenia wynosi 1 200zł plus 23% VAT- razem wynosi 1 476 zł , w opłacie tej mieszczą się koszty: materiałów szkoleniowych, wynajmu sali, wykładowców, amunicji, eksploatacji broni itp.

Opłatę za kurs kandydaci mają obowiązek wnieść najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2021r. na konto ZO PZŁ w Kaliszu:

Bank PKO BP 10 1020 2212 0000 5702 0419 4080

Koszt egzaminów wynosi 200zł plus 23% VAT – razem wynosi 246zł, (pisemnego – 61,50 zł, ustnego – 61,50 zł, strzeleckiego – 123 zł), Opłatę za egzaminy kandydaci wnoszą na konto ZO PZŁ w Kaliszu.

Harmonogram szkolenia oraz daty egzaminów w załączeniu.

Przewodniczący
ZO PZŁ w Kaliszu
Aleksander Bella

HARMONOGRAM SZKOLENIA DLA NOWOWSTĘPUJĄCYCH JESIEŃ 21 nowy