Strzelnica

Harmonogram zawodów strzeleckich 2021

Harmonogram zawodów strzeleckich na strzelnicy „ WOLICA”  ZO w Kaliszu 

Wyniki zawodów strzeleckich na strzelnicy „WOLICA”  ZO w Kaliszu
 

Strzelnica myśliwska im. Jana Kolendy Wolica k. Kalisza

Przy olbrzymim zaangażowaniu myśliwych z całego województwa kaliskiego w latach 70.tych wybudowano strzelnicę myśliwską w Wolicy k. Kalisza. W ostatnim okresie została poddana modernizacji i unowocześnieniu urządzeń. Wybudowano nowe stanowisko strzeleckie do strzelania z broni krótkiej, zmodernizowano stanowisko”Przeloty”, postawiono „wigwam” i sekretariat zawodów strzeleckich, wybudowano nową trybunę o metalowej konstrukcji oraz ogrodzono siatką cały teren strzelnicy. W 2008 roku przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została utworzona ścieżka edukacyjna o tematyce łowieckiej i przyrodniczej.

Dzień 15 czerwca 2013 roku zapisze się piękną kartą w historii myślistwa Okręgu Kaliskiego PZŁ. W przerwie XXXVI okręgowych zawodów strzeleckich, odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowego obelisku i nadania imienia strzelnicy Wolica wielce zasłużonego działacza myśliwskiego i samorządowego Jana Kolendy. Uroczystość dostarczyła zgromadzonym wielu głębokich przeżyć i wzruszeń. Obecni w niezwykle ciepłych słowach przypominali dokonania i wspaniałą sylwetkę Członka Honorowego Polskiego Związku Łowieckiego śp. Kolegi Jana Kolendy. 

ZASADY korzystania ze strzelnicy im. Jana Kolendy w Wolicy k. Kalisza na rok 2020

Uchwała ZO Nr 65/2019 z dn. 28.12.2019r.

 1. Strzelnica będzie czynna 

          w okresie wiosenno – letnim: od 1 kwietnia do 30 września

 • wtorki i środy w godz.   8:00  do 14:00
 • czwartki i piątki w godz. 12:00 do 19:00

  w okresie jesienno – zimowym: od 1 października do 31 marca

 • wtorki i piątki w godz. 9:00 do 13:00

Kierownik strzelnicy Kol. Jan Mróz tel. 604-241-656

 1. Pierwszeństwo w korzystaniu ze strzelnicy przysługuje myśliwym i kołom łowieckim zrzeszonym w ZO PZŁ w Kaliszu.
 2. Myśliwi z Okręgu Kaliskiego zwolnieni są z opłat za korzystanie ze strzelnicy za wyjątkiem:
  – opłaty związanej z obsługą poszczególnych stanowisk na strzelnicy w: soboty, niedziele i ustawowo dni wolne od pracy,
  – opłaty z tytułu kosztów związanych ze szkodami powstałymi podczas użytkowania strzelnicy,
  – opłaty za zużycie rzutek.
 3. Koła Łowieckie z Okręgu Kaliskiego jeden raz w roku są zwolnione z opłat za korzystanie ze strzelnicy (nie obejmuje kosztów wykorzystanych rzutek).
 4. Wynajęcie osi strzeleckich i Wigwamu kołom macierzystym jest nieodpłatne.
 5. Koła Łowieckie spoza Okręgu Kaliskiego wnoszą opłatę w wysokości 615zł  brutto za 4 godziny korzystania.
 6. Przystrzelanie broni myśliwskiej + wydanie zaświadczenia – 30zł brutto
 7. Myśliwi spoza okręgu kaliskiego wnoszą opłatę w wysokości 30zł brutto za 4  godziny korzystania ze strzelnicy
 8. Koszt 1szt. rzutki wynosi w roku 2021 = 0,70zł
 9. Opłaty za wynajęcie stanowiska pistoletowego:
  – indywidualnie dla 1. osoby = 20 zł / 1 godz.brutto
  – zbiorowo:    
  a) grupa do 15 osób = 100zł / 2godz.+23% VAT
  b) grupa do 25 osób = 200zł / 2godz.+23% VAT
  c) grupa powyżej 25 osób = 500zł / 8 godz.+23% VAT

11. Opłata za korzystanie z obiektu strzelnicy z wyłączeniem stanowisk strzeleckich;

a) grupa do 25 osób = 400zł + 23% VAT czas do 4 godz.
b) grupa pow.25 osób   = 500zł + 23%VAT czas do 4 godz.

12. Opłata za wynajęcie WIGWAMU

a) do 4 godz. = 300zł + 23%VAT
b)
do 8 godz. = 500zł + 23%VAT

Wynajęcie strzelnicy w celu innym niż strzelectwo, trzeba uzgodnić z Łowczym Okręgowym w Kaliszu.                                            

                                                                                   Zarząd Okręgowy PZŁ w Kaliszu