Strzelnica

Harmonogram zawodów strzeleckich 2024

Zawody na Strzelnicy Myśliwskiej Wolica – ZO KALISZ 2024 r.
28.04.2024Otwarty Puchar Nadleśnictw Okręgu Kaliskiego – WYNIKI: Otwarty Puchar Nadleśnictw
03.05.2024Puchar 3-go Maja – REGULAMIN: PUCHAR ŚWIĘTA 3-GO MAJA PDF
18.05.2024Eliminacje Ligi Strzeleckiej region IV
15.06.2024Zawody Okręgowe
29-30.06.2024Krajowy Konkurs Kół Łowieckich
10.08.2024Ku Pamięci
21.09.2024Puchar Grodu nad Prosną
12.10.2024XVI ZAWODY IMIENIA PAWŁA BUNIOWSKIEGO

Harmonogram funkcjonowania strzelnicy 2024

W okresie jesienno – zimowym (od 1 października do 31 marca):

  • wtorki i piątki w godzinach 9.00 do 13.00

Strzelnica myśliwska im. Jana Kolendy Wolica k. Kalisza

Przy olbrzymim zaangażowaniu myśliwych z całego województwa kaliskiego w latach 70.tych wybudowano strzelnicę myśliwską w Wolicy k. Kalisza. W ostatnim okresie została poddana modernizacji i unowocześnieniu urządzeń. Wybudowano nowe stanowisko strzeleckie do strzelania z broni krótkiej, zmodernizowano stanowisko”Przeloty”, postawiono „wigwam” i sekretariat zawodów strzeleckich, wybudowano nową trybunę o metalowej konstrukcji oraz ogrodzono siatką cały teren strzelnicy. W 2008 roku przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została utworzona ścieżka edukacyjna o tematyce łowieckiej i przyrodniczej.

Dzień 15 czerwca 2013 roku zapisze się piękną kartą w historii myślistwa Okręgu Kaliskiego PZŁ. W przerwie XXXVI okręgowych zawodów strzeleckich, odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowego obelisku i nadania imienia strzelnicy Wolica wielce zasłużonego działacza myśliwskiego i samorządowego Jana Kolendy. Uroczystość dostarczyła zgromadzonym wielu głębokich przeżyć i wzruszeń. Obecni w niezwykle ciepłych słowach przypominali dokonania i wspaniałą sylwetkę Członka Honorowego Polskiego Związku Łowieckiego śp. Kolegi Jana Kolendy. 

 

Zasady Korzystania ze Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Wolicy 2024
KIEROWNIK STRZELNICY – JAN MRÓZ tel. 604-241-656

I. Strzelnica będzie czynna
w okresie wiosenno-letnim (od 1 kwietnia do 30 września)
– wtorek w godzinach 9.00 do 16.00
– środa, czwartek i piątek w godzinach 09.00 do 18.00

w okresie jesienno – zimowym (od 1 października do 31 marca)
– wtorki i piątki w godzinach 9.00 do 13.00

II. Pierwszeństwo w korzystaniu ze strzelnicy przysługuje myśliwym i kołom łowieckie zrzeszonym w ZO PZŁ w Kaliszu.

III. Myśliwi z Okręgu Kaliskiego zwolnieni są z opłat za korzystanie ze strzelnicy za wyjątkiem:

a) opłaty związanej z obsługą poszczególnych stanowisk na strzelnicy w: soboty, niedziele i ustawowo dni wolne od pracy.
b) opłaty z tytułu kosztów związanych ze szkodami powstałymi podczas użytkowania strzelnicy.
c) opłaty za zużycie rzutek.

IV. Koła Łowieckie z Okręgu Kaliskiego jeden raz w roku, są zwolnione z opłat za korzystanie ze strzelnicy (nie obejmuje kosztów wykorzystanych rzutek).

V. Wynajęcie osi strzeleckich i wigwamu Kołom macierzystym jest nieodpłatne.

VI. Koła Łowieckie spoza Okręgu Kaliskiego wnoszą opłatę w wysokości 615 zł brutto za 4 godziny korzystania ze strzelnicy

VII. Przystrzelanie broni myśliwskiej + wydanie zaświadczenia 30 zł brutto

VIII. Myśliwi spoza okręgu kaliskiego wnoszą opłatę w wysokości 30 zł brutto za 4 godziny korzystania ze strzelnicy.

IX. Koszt 1.szt. Rzutki w roku 2024 wynosi = 1,0 zł brutto
X. Opłaty za wynajęcie stanowiska pistoletowego:

1) indywidualnie dla 1 osoby = 20 zł / godzinę brutto
2) zbiorowo:
a) grupa do 15 osób = 100 zł/2 godziny + VAT
b) grupa do 25 osób = 200 zł/2 godziny + VAT
c) grupa powyżej 25 osób = 500 zł/8 godzin + VAT

XI. Opłaty za korzystanie z obiektu strzelnicy z wyłączeniem stanowisk strzeleckich:

a) grupa do 25 osób = 400 zł + VAT do 4 godzin
b) grupa powyżej 25 osób = 500 zł + VAT do 4 godzin

XII. Opłata za wynajęcie wigwamu:

a) do 4 godzin = 300 zł + VAT
b) do 8 godzin = 500 zł + VAT

Wynajęcie strzelnicy w celu innym niż strzelectwo, trzeba uzgodnić z Łowczym Okręgowym w Kaliszu.

XIII. W okresie pandemii, na strzelnicy obowiązują aktualne przepisy i zasady, które są umieszczone na tablicy ogłoszeń.

                                                                                   Zarząd Okręgowy PZŁ w Kaliszu