Zarząd okręgowy

 

Mgr inż. Aleksander Bella
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

W PZŁ od 1988 r., selekcjoner (1997). Członek  dwóch kół łowieckich nr 18 „Sokół” w Antoninie, gdzie wchodzi w skład zarządu, oraz Klubu Myśliwskiego nr 8 w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. Absolwent studiów  podyplomowych  „ Łowiectwo i ochrona zwierząt”  na UP w Poznaniu
Był sędzią Sądu Łowieckiego okręgu kaliskiego PZŁ, aktywnie działa w Polskim Związku Kynologicznym.
Posiada Dyplom I, II, III stopnia sygnalistki łowieckiej
Instruktor  i Sędzia strzelectwa myśliwskiego. Mistrz Strzelectwa  Myśliwskiego od 1998 (Radom). Propagator i czynny zawodnik w strzelectwie myśliwskim. Zdobywca wielu „Warzynów” strzeleckich.

Członkowie Zarządu Okręgowego

W PZŁ od 1997 r.
Łowczy Koła Łowieckiego nr 22 „Bażant” w Dobrzycy, oraz członek KŁ nr 46 „Hubertus” w Pleszewie.

W PZŁ od 2012 r.,  członek Koła Łowieckiego nr 18 „Sokół” w Antoninie