Kandydat

Informacje dla kandydatów do PZŁ dot. formalności związanych z uzyskaniem członkostwa w PZŁ po zdaniu egzaminu łowieckiego

Zgodnie ze Statutem Zrzeszenia, osoba ubiegająca się o przyjęcie do PZŁ składa deklarację członkowską, oraz wpłaca wpisowe i składkę do zarządu okręgowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania. Wysokość wpisowego i składki wynosi obecnie: 1643 zł w przypadku składki pełnej (1200 zł wpisowe i 443 zł składka z ubezpieczeniem) lub 643 zł w przypadku składki ulgowej, która przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz osobom, które ukończyły 70 rok życia. (400 zł wpisowe i 243 zł składka ulgowa z ubezpieczeniem).

PZŁ wprowadziło nowy wzór legitymacji w związku z tym do biura ZO należy dostarczyć zdjęcie dowodowe w wersji elektronicznej (mail, pendrive) lub papierowej, które zostanie wykorzystane do przygotowania legitymacji. Opłata za wydanie legitymacji wynosi 30 zł.

Opłata za wpisowe i składkę do PZŁ oraz nową legitymację wynosi razem 1673 zł (w przypadku składki normalnej) i 673 (w przypadku składki ulgowej).

Powyższą kwotę należy wpłacić przelewem na konto ZO PZŁ w Kaliszu przed przybyciem do biura Zarządu. KONTO PKO BP 10 1020 2212 0000 5702 0419 4080

Ponadto do PZŁ należy dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (dostępne w sądzie okręgowym).

ZAŁĄCZNIKI:

  1. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO PZŁ
  2. FORMULARZ: NOWA LEGITYMACJA
  3. KRAJOWY REJESTR KARNY: ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE

KURS DLA NOWOWSTĘPUJĄCYCH WIOSNA 2024