Pliki do pobrania

 1. Formularz dane osobowe do nowej legitymacji
 2. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
 3. Zaświadczenie o przystrzelaniu broni myśliwskiej
 4. Zawiadomienie KWP o polowaniu dewizowym
 5. Instrukcja do ŁOW -1
 6. Roczny Plan Łowiecki
 7. Umowa sprzedaży broni
 8. Wzory uchwał
 9. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki
 10. Załącznik do ŁOW-1
 11. ŁOW -1
 12. Tarcza do przestrzeliwania broni kulowej
 13. Sprawozdanie finansowe Koła Łowieckiego. BILANS roczny
 14. Sprawozdanie z polowania zbiorowego
 15. Rozliczenie kosztów polowania zbiorowego
 16. Protokół zasiedlenia zwierzyna drobna
 17. Protokół czynności gospodarczych
 18. Karta ewidencyjna Myśliwego
 19. Umowa użyczenia broni myśliwskiej
 20. Krajowy Rejestr Karny – Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
 21. Etykiety do trofeów przy ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej
 22. Wniosek o nadanie odznaczenia Za zasługi dla Łowiectwa
 23. Wniosek o nadanie Medalu – Zasłużony dla Łowiectwa Kaliskiego
 24. Druk zgłoszenia osób uprawnionych do odbioru wniosków w sprawie odszkodowań łowieckich
 25. Druk do zestawienia informacji dotyczących szacowania szkód w kole
 26. Deklaracja członkowska do PZŁ osoby fizycznej
 27. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego
 28. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
 29. Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Koła
 30. Wniosek o wydanie pozwolenia i zakup broni myśliwskiej
 31. Wniosek o przystąpienie do egzaminu uprawniającego do wykonywania polowania
 32. Wniosek o przystąpienie do egzaminu dla uzyskania uprawnień selekcjonerskich
 33. Wniosek o przyjęcie w poczet członków niestowarzyszonych
 34. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla myśliwego
 35. Wniosek o nadanie odznaczenia łowieckiego dla Koła Łowieckiego