Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Obw. łowiecki 388. o pow. ok. 22. tys. ha, w tym las ok. 2,5. tys. ha

Kierownik OHZ  Kamień Biernatki
Kol. Aleksander Bella
Tel. 62 757 53 13
62-800 Kalisz ul. Czaszkowska 10-12
w godz. 7:15 do 15:15

Od 1996 roku włączony został do sieci monitoringu zwierzyny prowadzonego przez Stację Badawczą Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu.
Od kilku lat  słuchaczki i słuchacze studiów podyplomowych  pt. „Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny”. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uczestniczą w prezentacji doświadczeń OHZ Kamień Biernatki w gospodarowaniu populacjami zwierzyny drobnej i grubej w realiach przyrodniczych XXI wieku. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Genetyki przeprowadził na terenie Ośrodka wieloletnie badania dotyczące zmienności genetycznej zajęcy w Polsce. Oprócz badań naukowych, na terenie ośrodka prowadzi się szkolenia kandydatów na myśliwych. Udostępniany jest do wykonywania polowań, w szczególności  członkom niestowarzyszonym.