Kapelan okręgowy

Ksiądz Infułat Julian Kopiński

  • Diecezjalny Duszpasterz Leśników i Myśliwych Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP
  • Okręgowy Kapelan Kościoła Polskokatolickiego PZŁ w Kaliszu
  • Przewodniczący Oddziału Kaliskiego Polskiej Rady Ekumenicznej
  • W PZŁ 2015 roku poluje w KŁ nr 4 Wielowieś i WKŁ „Sokół” nr 313 w Warszawie
  • Kontakt dla myśliwych Tel. 627310121

Ksiądz dr Piotr Górski

  • Diecezjalny duszpasterz leśników, myśliwych i pracowników ochrony środowiska
  • Proboszcz Sanktuarium Maryjnego w Tursku
  • Doktor teologii dogmatycznej
  • Okręgowy Kapelan Kościoła Rzymskokatolickiego PZŁ w Kaliszu
  • W PZŁ od 2019r. członek KŁ nr 19 „Żubr” w Gołuchowie