Składka członkowska na rok 2022

Składka członkowska na rok 2022

                                                                              Kalisz, dnia  10 listopada  2021  r.

Ldz.  740 /2021

Zarządy Kół Łowieckich
wszystkie 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu informuje, iż zgodnie z ustaleniami Naczelnej Rady Łowieckiej wysokość składki  członkowskiej od myśliwych  na 2022r.  wynosi 350zł.

Łączna składka członkowska z ubezpieczeniem  na rzecz Zrzeszenia na rok 2022 wynosi :

  • 393  zł.  normalna   (tj. składka 350 zł. plus ubezpieczenie 43 zł.)
  • 218 złulgowa   (tj. składka 175 zł. plus ubezpieczenie 43 zł.) 

Składka ulgowa, w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70 rok życia do końca 2021 r.

  • 130,5 zł ulgowa  (tj. składka 87,50 zł. plus ubezpieczenie 43 zł.) 

Składka ulgowa, w wysokości 25% składki normalnej, przysługuje członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia do końca 2021r.. 

Zwracamy uwagę, że zgodnie z par. 124 ust. 4  Statutu PZŁ członkowie koła opłacają składki na  rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego.

Członkowie niestowarzyszeni opłacają składkę indywidualnie na konto Zarządu Okręgowego.

Od członków zamieszkałych na terenie naszego Okręgu – Zarządy Kół przekażą zbiorową wpłatę składki w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r na konto:  

Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Kaliszu PKO BP nr  10 1020 2212 0000 5702 0419 4080  z jednoczesnym przysłaniem do tut. Zarządu zbiorczego wykazu myśliwych  jak w latach ubiegłych.

Odebranie hologramów przedłużających ważność legitymacji  na rok 2022  nastąpi w  m-c styczniu 2022r. po wcześniejszym  uzgodnieniu (telefonicznie lub e-mail) terminu przyjazdu Przedstawiciela Koła do Zarządu Okręgowego PZŁ   w Kaliszu.

 

                                                                                         Darz Bór!

                                                                               Przewodniczący Zarządu Okręgowego
PZŁ w Kaliszu
Aleksander Bella
Łowczy Okręgowy