Kurs weterynaryjny 18-19 września 2021r.

Kurs weterynaryjny 18-19 września 2021r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Kaliszu organizuje w dniach 18-19 września 2021r. szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od myśliwych, którzy polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek (tj. np. odstawiają do punktu skupu).
Obowiązek odbycia szkolenia wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010r.
Szkolenie odbędzie się zdalnie za pośrednictwem strony internetowej (wideokonferencja), każdy uczestnik szkolenia na podany adres mailowy otrzyma link do wideokonferencji. Koszt szkolenia wynosi 100zł.
Zgłoszenia dokonują Zarządy Kół lub myśliwi indywidualnie w terminie do dnia 16 września br. podając następujące dane:

  • Imię i Nazwisko
  • Adres mailowy
  • Miejsce i datę urodzenia
  • Imiona rodziców

Jeśli Koło Łowieckie będzie pokrywało koszty szkolenia myśliwych, proszę podać także taką informację, w celu wystawienia faktury przez tut. Zarząd Okręgowy.

Opłatę za szkolenie należy uiścić wyłącznie na konto bankowe PKO Bank Polski 10 1020 2212 0000 5702 0419 4080

Zaświadczenia są ważne na okres 10 lat od dnia ich wydania

Darz Bór!
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Okręgowego PZŁ w Kaliszu
Aleksander Bella

Pliki do pobrania:

  1. Szkolenie WET