Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

HARMONOGRAM – Kurs dla selekcjonerów

Zarząd Okręgowy PZŁ w Kalisz ogłasza, iż rozpoczynamy zapisy na kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania. Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: zo.kalisz@pzlow.pl Bardzo prosimy w tytule wskazać nazwę kursu natomiast w zgłoszeniu o podanie imienia i nazwiska, numer telefonu oraz aktualny adres mailowy. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 20.10.2022r.

Termin rozpoczęcia kursu od 22.10.2022 r. Szczegółowy plan szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie.

Koszt kursu 600 zł, w tym:

  1. Wykłady, 
  2. Egzaminy: pisemny, ustny, 
  3. Materiały szkoleniowe. 

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ w Kaliszu nr:

Bank PKO BP nr 10 1020 2212 0000 5702 0419 4080

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, kurs dla selekcjonerów

Po przesłaniu zgłoszenia oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie ZO PZŁ Kaliszu uczestnik zostanie wpisywany na listę kursantów.

Do pobrania:

  1. HARMONOGRAM SZKOLENIA selekcjonerzy
Udostępnij
Twitter
WhatsApp