Benice, mała wieś z wielkim sercem

Benice, mała wieś z wielkim sercem

W niedzielę 11 lipca 2021 r. odbyła się w Benicach XIV Wystawa Zwierząt, Rękodzieła i Produktów Regionalnych  Organizatorzy- Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, Rada Sołecka i Sołtys Jan Zych, dołożyli wszelkich starań, żeby było radośnie i naturalnie.
Po naszemu, po Polsku…


Dopisali Dostojni Goście. Posłowie na Sejm RP, Samorządowcy, działacze wielu Organizacji i Kadra Urzędów.
Tradycyjne też uświetnili swoją obecnością myśliwi z koła Łowieckiego ”Kuropatwa” w Krotoszynie. Powitani ciepło przez niestrudzonego inspiratora, wspaniałego Sołtysa Jana Zycha. Który powiedział, że praca rolników i myśliwych wpisuje się głęboko w myśl hasła przewodniego tej Wystawy: „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. Albert Einstein”

Dosłownie tłumy uczestników z okolicznych miejscowości, tych bliższych i tych bardziej oddalonych. Oblegane interesujące stoiska, ekspozycje przyciągające uwagę, atrakcje, występy artystyczne.
Żadne słowa nie są w stanie oddać perfekcji organizacyjnej i przekazanej pozytywnej energii na tej imprezie.
Wszyscy zobaczyli, że w Benicach najważniejsza jest pozytywna atmosfera, która łączy i scala społeczność.

                                                 Darzbór!
Marek Wielgosz